Aby otrzymać kod AuthInfo należy wysłać email z adresu podanego przy rejestracji domeny na adres biuro@amsnet.pl z wnioskiem o wydanie kodu AuthInfo. W przypadku pojawienia się wątpliwości podczas analizy przesłanego wniosku, Abonent może zostać poproszony o dostarczenie kserokopii lub wersji elektronicznej dokumentu rejestrowego (w zależności od rodzaju działalności, np. KRS, EDG, status spółki) opatrzonego podpisem lub pieczęcią.